Video: Bằng chứng tội ác của chính quyền cướp đất, đàn áp nhân dân Văn Giang trong ngày ghi dấu lịch sử 24/4/2012.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét