Đơn tố giác “có dấu hiệu làm giả” tài liệu của Chính phủ

.
..
.
.
Bản so sánh các con dấu để tiện đánh giá độ xác thực cho các tài liệu trên:
Trên trang web Chính phủ, mục Văn bản quy phạm pháp luật, Cơ quan ban hành-Thủ tướng Chính phủ, có kết quả như sau (trích chụp từ màn hình, không có văn bản 742/QĐ-TTg, ngày 30/6/2004):
Trên trang Diễn đàn thanh niên xã mẹ có một bản sao văn bản 742/QĐ-TTg với con dấu tròn màu đỏ. Độc đáo là có cả dấu “công văn đến” của Cty Việt Hưng, là đơn vị hoàn toàn không có tên trong văn bản này, nhưng lại nhanh chóng nhận được văn bản sau khi “PTT Nguyễn Tấn Dũng ký”, “đóng dấu” có 6 ngày.
Một mẫu con dấu của chính phủ trên tấm bằng khen, từ năm 1996, tương tự con dấu trên văn bản 742/QĐ-TTg, tức là không có chữ “NƯỚC CỘNG HÒA”, nhưng: “… khi xem kỹ con dấu năm 1986, thấy đỉnh ngôi sao trong vòng tròn nằm ngay dưới chữ X. Ngôi sao trong con dấu năm 2004 đã bị lệch qua trái, nằm ngay dưới dấu chấm.” 
- Một văn bản do TT Khải ký, cùng khoảng thời gian với văn bản 742, con dấu tương tự. = >
- Một văn bản do PTT Hoàng Trung Hải “đã ký” năm 2010, có cùng số 742.
- Mt văn bản cùng loại, cùng số, cùng khoảng thời gian, do PTT Nguyễn Sinh Hùng ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét